Retningslinjer for tilstedeværelse i DE-klubben

Senest opdateret: 2023-03-15

For at afklare opførsel i DE-klubben da dette desværre er blevet nødvendigt, er følgende retningslinjer udformet, således vi kan få lov at beholde vores elskede DE. Disse bedes derfor overholdes og respekteres!

if (baren.status == "åben") {

 1. Hvis du medbringer gæster der ikke har tilkytning til AAU og dermed ikke et AAU kort skal ankomst meldes i baren, hvor gæsternes skal registres med navn og telefonnummer. Dette er et krav fra AAU.

 2. Den baransvarlige og andre bestyrelsesmedlemmer har altid retten til at smide folk ud fra bag baren, hvis de føler, at der ikke er plads, eller hvis personer på nogen måde er til besvær.

  1. Der er ingen undtagelse for reglen, om man er rusling eller alumne.

 3. De baransvarlige har ret til at sende personer hjem, hvis de føler at de er for fulde, eller ikke opfører sig ordentligt.

  1. Det skal dog ikke være en egenhændig beslutning. Så hvis man føler at der er en, som skal til at hjem, skal man lige konsultere den anden baransvarlige eller et ædru bestyrelsesmedlem til stede.

 4. Når der ikke er så mange mennesker tilbage, kan den baransvarlige godt begynde at gøre dele af lokalet rent og sætte stole op.

  1. Medlemmer kan derfor godt blive bedt om at sætte sig hen til andre borde, således de baransvarlige kan rengøre området, og/eller få ansvaret for selv at få disse rengjort. 

 5. Bestyrelsen er ikke det samme som bartendere i gaden, ligeså er DE-klubben heller ikke et sted man sviner til og man må meget gerne rydde op efter sig selv. (DE-klubben er noget vi alle bidrager til!) Derfor;

  1. Hvis en person brækker sig, vil han/hun blive bedt om selv at gøre rent. (Hvis ikke hen ikke er i stand til dette, er hen ikke gammel nok til at være i DE-klubben)

  2. Hvis en person sviner med Pizza, eller andet skal dette ryddes op efter endt spisning.

  3. Hvis man er ryger skal man smide skodderne i de dertilhørende askebægere på skraldespandene. (Derudover benyt skraldespandene!)

   1. Hvis personen ikke gør rent efter sig selv, vil han/hun få forbud mod at komme i DE på ubestemt tid an på overtrædelsen.

 6. Ved skade på DE-klubbens inventar kan der kræves erstatning af de ansvarlige personer efter vurdering af den individuelle sag.

}

else if (baren.status == "lukket") {

Hvis man opholder sig i DE-klubben udenfor åbningstid er det vigtigt at man overholder følgende retningslinjer:

 1. DE-klubben er ikke et sted man holder fest u-anmeldt! Dvs. her skal der være indgået aftale med bestyrelsen og betjentene minimum 14 dage inden afholdelse. (Dvs. her skal alt være i orden!)

 2. Man skal behandle DE-klubbens faciliteter med respekt, således der ikke skal bruges penge på at anskaffe disse igen.

 3. Der må ikke høres høj musik, samt druk, selvom det kun er et par enkelte “gutter” man sidder med og derfor ikke mener det er en fest. (Det er det!)

  1. Hvis G4S kommer og bedømmer opførsel upassende og beder en forlade DE-klubben, skal dette respekteres uden diskussion, hvorefter man bedes sende en mail med forklaring til bestyrelsen hvis man mener opførsel var passende (og udsmidning upassende).

 4. DE-klubben er ikke et sted man overnatter! Dette er imod AAU’s regler og derfor også noget vi skal overholde.

 5. Man efterlader DE-klubbens lokaler i minimum samme stand som man indtog dem i!

}

 

function Leje_af_DE-klubben() {

 1. Ved leje af DE-klubben gælder der som supplement til ovenstående regler for opførsel i DE-klubben.

  1. Dem der lejer lokalet står helt selv til ansvar for at rydde lokalet op.

  2. Bestyrelsen kan vælge ikke at leje DE-klubben ud igen, hvis de føler en gruppe ikke har overholdt reglerne tilfredsstillende.

  3. Skader på inventar vil blive krævet erstattet for alle tilfælde af skader, uanset omstændighederne omkring disse.

  4. De personer der lejer lokalerne skal fortælles om reglerne for leje og de bliver bedt om at udfylde reservationspapirer.

  5. Der skal være en skriftlig godkendelse fra betjentene af bookning, samt skal dette ske helst en måned før og senest 14 dage inden bookningsdatoen.

}